Personvernregelverket

I. Administrativt personvernregleverk

1. Hvilke personopplysninger samler vi inn

Administrative opplysninger

Navn, kontaktopplysninger og informasjon om eventuelle tidligere kurs som du har deltatt på hos oss, samles inn via vår hjemmeside når du melder deg på et kurs. Hjemmesiden betjenes av våre ansatte og frivillige personer fra organisasjonen.

Vi oppbevarer også informasjon i forbindelse med innbetalings-transaksjoner for kursavgifter. Dette skyldes regnskapsplikten som vi har etter bokføringsloven.

2. Hvordan vi benytter dine personopplysninger og av hvilke juridiske grunner

Vi oppbevarer ovennevnte opplysninger for å:

 • Ivareta vår organisasjon
 • Ha kunnskaper om hvilke rabatterte ordninger du er berettiget
 • Kunne formidle informasjon til deg om vår virksomhet
 • Kunne formidle informasjon til deg, om hvilke kurs du er påmeldt

Hvilke juridisk grunnlag har vi for å oppbevare personopplysninger?

Vi tilstreber å alltid benytte gjeldende lovgivning og regelverk for personvern og behandling av personopplysninger.

 • Den rettslige grunnen for å behandle dine personopplysninger er med samtykke fra deg. Innhenting av ditt samtykke skjer i forbindelse med registrering og påmelding til et kurs.
 • Du har når som helst rett til å trekke ditt samtykke til behandlingen. Dette gjør du ved å kontakt oss (se punkt 9). Å trekke samtykke påvirker ikke lovligheten av behandlingen innen samtykke er trukket. Ditt samtykke er gyldig i 7 år (se punkt 7).
 • I visse tilfeller er vi lovpålagt til å behandle dine opplysninger. Et eksempel på en slik lov, er bokføringsloven.

3. Hvem kan vi dele dine personopplysninger med

 • Vi kan dele dine personopplysninger med en tredjepart, eksempelvis med myndighetene, dersom det er lovpålagt.
 • Vi kan dele dine personopplysninger med selskapet Perfect Self AS, som arrangerer våre kurs i Tuina, Weituo Jin og EasyCare.

4. Hvordan beskytter vi dine personopplysninger

Informasjonen deles med de som arrangerer og jobber med et kurs. Etter kurset overføres informasjonen til et sentralt register. I forbindelse med overføringen, har ikke de lokale som arrangerte de enkelte kursene lengre tilgang til informasjonen. Registeret oppbevares forsvarlig og sikkert, der kun personer med utstedt myndighet har tilgang.

5. Dine rettigheter i spørsmålet om personvern

Du kan når som helst trekke ditt samtykke til behandlingen. Å trekke samtykke påvirker ikke lovgrunnlaget av behandlingen innen samtykket er trukket.

Du har rett til å kontakte oss om du ønsker å ha ut informasjonen om de opplysningene vi har om deg, for å korrigere opplysningene, eller for å etterspørre at vi begrenser behandlingen, for å gjøre etterspørre endringer, eller for å etterspørre sletting av dine opplysninger. Dette gjør du enklest ved å kontakte oss (se punkt 9).

6. Informasjonskapsler

Vi innhenter, behandler og analyserer opplysninger om bruken av vår hjemmeside. Trafikkdata er opplysninger koblet til besøkende på hjemmesiden.

Informasjonen benyttes til å identifisere den enkelte besøkende. Informasjonskapsler benyttes også for innloggingen på hjemmesiden.

I webleserens innstillinger kan du oppgi om du tillater eller ikke tillater bruken av informasjonskapsler. Om du velger å ikke tillate bruken av informasjonskapsler, kan du likevel benytte våre hjemmesider og en del av tjenestene, men bruken av visse funksjoner og deler av hjemmesiden og tjenester kan være betraktelig begrenset.

7. Hvor lenge oppbevarer vi dine personopplysninger

Vi oppbevarer personopplysninger så lenge de behøves til det formål vi samlet dem inn og behandlet dem for, eller så lenge det er lovpålagt. Eksempel på hvor lenge vi oppbevarer dine personopplysninger:

 • Administrative opplysninger (navn, kontaktopplysninger og informasjon om din deltakelse på ulike kurs): oppbevares i 7 år fra samtykket sist ble fornyet, slik at vi kan tilby deg rabatter.
 • Informasjonen som oppbevares grunnet bokføringsloven: 7 år inkludert utgangen av det inneværende bokføringsåret.

8. Kontakt oss eller datatilsynets eget personvernombud

Den ansvarlig for personopplysningene er European Zhineng Qigong AS.
Du kan kontakte vårt personvernombud på dpo@zhinengqigong.eu.

Om du vil påklage vår behandling av dine personopplysninger har du også rett til å klage inn til tilsynsmyndigheten ved datatilsynets eget personvernombud.

II. Regelverket for personvern og kursrapporter

Under våre kurs kan du velge å dele dine erfaringer med qigongtreningen, for eksempel i forbindelse med sirkel-samtalen i slutten av kurset. Dette er helt frivillig. Vi bruker å dokumentere det som fortelles gjennom håndskrevne notater og lydopptak. Opplysningene oppbevares i en avgrenset tidsperiode og det eneste formålet er å forenkle arbeidet med kurs rapportene. Avsnittet under handler om behandlingen av denne typen opplysninger som eventuelt kan utgjøre grunnlaget til kursrapporter.

1. Hvilke personopplysninger vi samler inn til kurs rapporter

Vi dokumenterer erfaringene som våre deltakere frivillig velger å dele med oss fra det aktuelle kurset eller deres qigong-trening på et mer omfattende nivå. Ettersom mange deltakere gjennom årene har valgt å fortelle om det som personvernregelverket anser som sensitive opplysninger (særlig helseopplysninger) behandler vi informasjonen som nevnt over, som personopplysninger.

2. Hvordan kan vi benytte personopplysninger til kurs rapporter og på hvilket lovlig grunnlag

Opplysningene samles og oppbevares midlertidig som et mulig grunnlag til den kurs rapporten som skrives etter det aktuelle kurset. Opplysningene oppbevares kun fram til kurs rapporten er produsert og slettes siden uten forsinkelser (se punkt 5). Opplysningene som kan ligge til grunn for kursrapporter deles ikke med noen tredjepart.

Det juridiske grunnlaget for å samle inn og under en begrenset tid oppbevare opplysninger slik nevnt over, er ditt samtykke.

3. Hvordan vi beskytter personopplysninger som kan utgjøre grunnlaget for kursrapporter

Når vi arbeider med persondata i digital form beskyttes opplysningene på et slik måte at ingen uvedkommende har tilgang til dem. Når vi nedtegner notater på papir, så har de ansvarlige for disse ansvaret for at ingen uvedkommende har tilgang på disse. Foruten den som har nedtegnet notater eller bearbeidet en lydfil, er det kun den som har ansvaret for kurs rapporten som har tilgang til denne informasjonen. Alle persondata i dette materialet slettes etter at kurs rapporten er klargjort.

4. Dine rettigheter i spørsmålet om personvern

Du kan når som helst trekke ditt samtykke. Å trekke samtykke påvirker ikke lovgrunnlaget av behandlingen innen samtykket er trukket.

Du har rett til å kontakte oss om du ønsker å ha ut informasjonen om de opplysningene vi har om deg, for å korrigere opplysningene, eller for å etterspørre at vi begrenser behandlingen, for å gjøre etterspørre endringer, eller for å etterspørre sletting av dine opplysninger. Dette gjør du enklest ved å kontakte oss (se punkt 9).

5. Hvor lenge oppbevarer vi personopplysninger som kan utgjøre grunnlaget for kursrapporter

Personopplysninger av den typen som omtales i dette avsnittet slettes så fort som kurs rapporten er publisert og innen 3 måneder.

6. Kontakt oss eller datatilsynets eget personvernombud

Den ansvarlig for personopplysningene er European Zhineng Qigong AS.
Du kan kontakte vårt personvernombud på dpo@zhinengqigong.eu.

Om du vil påklage vår behandling av dine personopplysninger har du også rett til å klage inn til tilsynsmyndigheten ved datatilsynets eget personvernombud.