Våra övningar

Avslappning

Avslappningen är en enkel övning där vi lär oss att slappna av fysiskt och mentalt. Att slappna av är en viktig förberedelse inför träningen men det är också viktigt att kunna slappna av i vardagen. I en spänd kropp försämras cirkulationen vilket kan leda till olika hälsoproblem.

På alla kurser lär vi ut en avslappningsövning. Avslappning är inte bara förberedelse utan kan också användas som en separat övning.

La Qi

La Qi är en enkel och effektiv övning för att snabbt få mer qi. Övningen är lätt att lära och lätt att utföra. La Qi kan tränas så länge eller så kort tid man vill, sittande eller stående. Övningen ger möjlighet att snabbt få en känsla av qi och det kan ge en grund för att förstå och använda qi i framtiden. La Qi lärs ut på grundkursen i Lyft Upp Qi samt på sommarkursen.

Lyft Upp Qi

Lyft Upp Qi är en dynamisk övning. Övningen syftar till att utveckla förmågor och visdom och kan snabbt ge mer qi. Genom att träna Lyft Upp Qi har många människor förbättrat sin hälsa eller tillfrisknat helt. Vid de olika projekt som vi genomfört i Sverige har vi huvudsakligen använt denna övning. Lyft Upp Qi lärs ut på grundkurser samt på Sommarkurs 1.

Shenxin Qigong

Shenxin Qigong är en dynamisk övning som utvecklats av Su Dongyue och som bara lärs ut av European Zhineng Qigong. Den tränar kroppen lite mer och hårdare än Lyft Upp Qi. Den får qi att gå djupare och kan hjälpa till att slappna av kroppen snabbare. Den kan ses som en fortsättning på eller ett komplement till Lyft Upp Qi och vi rekommenderar den om du tränat Lyft Upp Qi några år. Shenxin Qigong lärs ut på särskilda helgkurser och är huvudövningen på vinterkursen.

Tre Centrums Sammansmältning

Tre Centrums Sammansmältning är en stående, statisk övning. Den stimulerar qi och stärker oss snabbt. Övningen tränar även sinnet och viljan. Om du vill fortsätta med flera steg i Zhineng Qigong efter Lyft Upp Qi och Shenxin Qigong är denna övning väldigt värdefull. Den lärs ut på vinterkursen.

Dun Qiang

Dun Qiang är en övning för att snabbt slappna av midjan, något som är mycket viktigt inom qigong. Att slappna av midjan är nödvändigt för att resten av kroppen ska kunna slappna av. Många i västvärlden är spända och stela i midjepartiet vilket påverkar vår hälsa negativt.

Dun Qiang är fysisk och tränar samtidigt sinnet. Den kan göra oss lugna. Övningen kan vara till stor hjälp för personer med många störande tankar och/eller koncentrationssvårigheter. Övningen lärs ut på sommarkurs 1.

Xing Shen Zhuang

Xing Shen Zhuang är huvudövningen i Zhineng Qigongskolans andra steg. Det är en dynamisk övning som öppnar meridianerna snabbt och får qi att gå djupare. Den tränar och slappnar av kroppen. Övningen tar längre tid att träna och träningen är ganska hård.

Att träna Lyft Upp Qi och Tre Centrums Sammansmältning en längre tid är till stor hjälp innan du börjar med denna övning. Du bör också ha tränat Shenxin Qigong. Vanligtvis rekommenderas att man har tränat steg 1 en längre tid innan man börjar träna Xing Shen Zhuang. Övningen lärs ut på sommarkurs 2.

Wuyuan Zhuang

Wuyuan Zhuang är det tredje steget inom Zhineng Qigong. Övningen lägger vikt på träning av inre organ och sinnet. Du kan få en hög förmåga att bemästra kropp och sinne. Vi lär ännu inte ut övningen.

Tuina

Tuina är ett samlingsnamn för olika behandlingsmetoder inom den kinesiska läkekonsten. Vi lär ut akupunkt-Tuina, som bygger på att behandla olika akupunkter för att förbättra hälsan. Det bygger bland annat på filosofin om yin och yang. Kroppsterapeuter kan ha stor nytta av metoden i sitt yrkesutövande. Andra kan använda metoden för att hjälpa sig själv, sin familj eller vänner. För den qigongintresserade kan metoden vara ett sätt att öka kunskapen och förståelsen om meridianer och qi. Tuina lärs ut på en två-dagarskurs. Läs mer om Tuina här.

Weituo Jin

Weituo Jin är en dynamisk och traditionell qigongmetod som inte tillhör Zhineng Qigong-skolan men som går bra att kombinera med våra övningar. Den kan hjälpa dig att slappna av i kroppen och samtidigt öka din fysiska styrka. Weituo Jin är en grundläggande träning i Shaolin-skolan och den rekommenderas på kinesiska universitet för studenter i traditionell kinesisk medicin. Kroppsterapeuter och akupunktörer kan bli starkare och få bättre effekt av sina behandlingar genom att träna Weituo Jin. Vill du lära dig akupunkt-Tuina är denna metod en förutsättning. Weituo Jin lärs ut på en helgkurs med samma namn. Läs mer om Weituo Jin här.

Xiao Gongfa

Xiao Gongfa är en samling traditionella övningar som kan hjälpa dig att hålla dig frisk. De är mycket enkla och går snabbt att träna. Om du ofta arbetar sittande eller tittar mycket på bildskärm kan du få stor hjälp av dessa övningar mot problem som är vanligt förekommande vid stillasittande jobb. Vi lär oss övningar speciellt anpassade för olika problemområden, så som ögon, nacke och rygg. Xiao Gongfa lärs ut på kursen med samma namn.