Tutkimukset

Samoin kuin kaikilla muilla aloilla, tieteellinen perusta on tärkeä myös qigong-menetelmille. Tässä esitellään muutamia tieteellisiä tutkimusraportteja, jotka tukevat sitä, mitä olemme kertoneet qigongin vaikutuksista. Tässä yhteydessä on huomioitava, että tulokset koskevat ainoastaan mainittua qigong-opettajaa ja qigong-menetelmää. Tulokset eivät sellaisenaan koske muita opettajia tai menetelmiä.

Tulehdus

Otsikko :

Effects of Zhineng Qigong on Experimental Inflammation and Neutrophil Chemiluminescence.

Qigong-opettaja:

Su Dongyue.

Professori:

Chen Xiangyin.

Laitos:

Institute of Basic Medical Sciences, Chinese Academy of Medical Sciences, Beijing, P. R. China.

Julkaistu:

”Journal of Microcirculation” (China), # 3, 1993.

Tulos:

”Journal of Microcirculation” (China), # 3, 1993. The results showed that Zhineng Qigong could significantly inhibit carrageenan-induced rat paw edema (p<0.01) and stimulate neutrophil CL in vitro (p<0.01).

Palkinnot:

Paras tieteellinen raportti, The First World Traditional Medicine Conference (USA, april 1994)

Muisti ja oppimiskyky

Otsikko:

Effect of Zhineng Qigong on Receptor activity of Brain Synaptic Membranes in rats.

Qigong-opettaja:

Su Dongyue.

Professori:

Zuo Pingping.

Laitos:

Institute of Basic Medical Sciences, Chinese Academy of Medical Sciences, Beijing, P. R. China.

Julkaistu:

”Oriental Science Qigong” # 3, 1993.

Tulokset:

The receptor of rat brainsynaptic membranes can successfully recieve the information of Zhineng Qigong, cerebral cortex and hippocampus (both have close relation to learning and memory) and the function of M-receptor were enchanged by increasing the affinity with their ligand.

Palkinnot:

Paras tieteellinen raportti, The International Somatic Science Conference (USA, May 1995).

Syöpä

Otsikko:

Effects of Zhineng Qigong on Sarcoma (S-180).

Qigong-opettaja:

Su Dongyue.

Professori:

Li Mei et al.

Laitos:

Institute of Basic Medical Sciences, Chinese Academy of Medical Sciences, Beijing, P. R. China.

Julkaistu:

”Oriental Science Qigong” # 3, 1993.

Tulokset:

S-180 was significantly inhibited by Zhineng Qigong. The inhibition rate was 84.4% (p<0.001). Both light and electron microscope showed that the tumor cells degenerated.

Palkinto:

The International Somatic Science Conference (USA, May 1995).