Extra energi i höstmörkret

Så här på höstkanten är det många som känner en större trötthet än vanligt. Mörkertimmarna blir fler samtidigt som tempot på arbetet ofta är högt. Därtill finns det få extra lediga dagar att vila upp sig på. Ett sätt att mota hösttröttheten och ge sig själv extra energi är att träna qigong. Flera av våra deltagare har berättat om hur de får mer energi av qigongträning. Även deltagare som tidigare lidit av kronisk trötthet och långvarig brist på energi har fått god hjälp. Nedan kan du läsa utdrag ur Lotta-Karins och Helles personliga berättelser där de beskriver hur träningen med Zhineng Qigong hjälpt just dem.

Lotta-Karin – har nu kraft och energi efter år av besvär med ME

”Hösten 1999 fick jag en virusinfektion med värk i muskler och leder. Efter en vecka försvann febern men värken blev kvar, min energi var mycket låg och jag hade ofta influensaliknande symptom. Våren 2000 kunde jag inte längre arbeta. Det var en stor sorg. Efter flera år av utredningar, sjukhusvistelser, sjukgymnastik och hjälp via ett smärtteam fick jag diagnosen ME, kroniskt trötthetssyndrom. Idag, augusti 2017, är det mesta av värken ett minne blott. Jag har kraft, energi och lust till livet.”

Läs hela Lotta-Karins berättelse här.

Helle – återhämtade sig efter utbrändhet

”År 2001 blev jag så kallat utbränd av jobbet. Jag var sjukskriven i ca ett år och började därefter jobba. Emellertid så blev jag inte riktigt mitt rätta jag, energin var låg. Jag jobbade lite och var ändå helt slut varje helg. Allt handlade om att vila och så var det under flera år. Genom mötet med qigongen så märkte jag att den gav mig förnyad energi. Så jag höll fast vid träningen, som nog också ökade i kvalitet ju mer åren gick. Det har tagit mig flera år men jag skulle nog säga att jag idag har en normalgod energinivå. Något som är av stor betydelse för mitt sociala liv och känslan av att delta i världen. För första gången på tolv år har jag nu ansökt om att få gå upp i arbetstid.”

Läs hela Helles berättelse här.

Zhineng Qigongs träningsmetod syftar till att stärka hela människan. Därför kan man uppnå förbättringar oavsett utgångsläge. Lotta-Karin och Helle har båda uppnått stora förbättringar även om orsakerna till deras trötthet och brist på energi skiljer sig åt. Oavsett hur din livssituation ser ut kan qigongträning tillföra dig något positivt i höstmörkret. Välkommen att träna med oss!

En bild från höstkursen i Finland 2019. Denna höst tränar vi istället tillsammans online.