Våre lærere

I European Zhineng Qigong kan man ikke utdanne seg til lærer gjennom et spesielt kurs. I stedet får de som vil begynne å undervise delta på mange kurs, spesielt de lengre kursene, trene selv og hjelpe til på ulike måter. På denne måten tilegner de seg erfaring og kan etterhvert selv ta ansvar for våre kurs. Det er en lang prosess å bli lærer, noe som gjør at de som leder våre kurs er vel fortrolige med vår metode.

Styrken og kvaliteten på qigong-skolens qifelt er først og fremst avhengig av vår lærer Su Dongyue sine evner, erfaring og gong fu. Alle lærer som holder kurs i European Zhineng Qigongs regi er utdannet av skolens lærer Su Dongyue, og har hans støtte på alle kurs vi arrangerer.