Kuinka valita menetelmä

Tarjolla on todella monia qigong-menetelmiä, joista voi valita. Zhineng Qigong on yksi niistä. Eri menetelmillä voi olla erilaiset tarkoitusperät ja erilaiset tulokset, näiden tulisi vastata sitä mitä itse haluat harjoituksia tekemällä saavuttaa. Jos olet kiinnostunut saamaan tuloksia Zhineng Qigongin avulla, on tärkeää löytää hyvä järjestäjä. Ennen päätöksen tekoa kannattaa tutustua siihen, mitä hyötyä harjoittelusta on ollut mukana olleille. Lisäksi on hyvä selvittää, mitä on tullut esille niissä tutkimusprojekteissa, joissa kyseinen organisaatio on ollut mukana.

Omista kertomuksistakurssiraporteista sekä tutkimusraporteista selviää minkälaisia tuloksia osallistujamme ovat saavuttaneet.

Hyvän opettajan merkitys

Tällä hetkellä ei ole mitään riippumatonta auktoriteettia, joka antaisi oikeudet tai laillistaisi qigong-opettajan tai organisaation. Tärkeintä organisaatiota valittaessa on pääopettajan kyky hallita ja ymmärtää opettamansa menetelmä. Hyvä opettaja vaikuttaa suuresti siihen, mitä voit saavuttaa harjoittamalla qigongia. Kiinassa sanotaan usein että pitää valita opettaja jonka gong fu on korkealla tasolla. Gong fu voidaan selittää henkilön kokemuksena, kykynä ja kapasiteettina

Opettajamme Su Dongyue

European Zhineng Qigong -organisaation opettajalla Su Dongyue on paljon kokemusta tämän menetelmän opettamisesta. Ennen Ruotsiin tuloaan hän teki monen vuoden ajan työtä Zhineng Qigongin perustajan, Pang Mingin kanssa. Näinä vuosina hän toimi mm. lääketieteellisen osaston johtajana Huaxia Zhineng Qigong Training Centerissä. Su Dongyue on tehnyt myös perustavanlaatuista lääketieteellistä tutkimusta Zhineng Qigong -menetelmästä.