Våra lärare

En väg i form av hjulspår som går över grönmark ner mot havet.

I European Zhineng Qigong kan man inte utbilda sig till lärare genom någon speciell kurs. I stället får de som vill börja undervisa delta på många kurser, särskilt de längre, träna själva och hjälpa till på olika sätt. På så sätt bygger de upp erfarenhet och så småningom kan de själva ta ansvar för våra kurser. Det är en lång process att bli lärare, vilket gör att de som leder våra kurser är väl förtrogna med vår metod.

Styrkan och kvalitén på skolans qi-fält är till största delen beroende av vår lärare Su Dongyues förmåga, erfarenhet, och gong fu. Alla lärare som håller kurser i European Zhineng Qigongs regi är utbildade av skolans lärare, Su Dongyue, och har hans stöd på alla kurser vi arrangerar.