SOL – Nu en gång i månaden

Nu finns kursrapporten från SOL-kursen på vår hemsida, här hittar du den: https://zhinengqigong.eu/sv/sommarkurstraning-on-line-2020-06-22/

Kursen var mycket uppskattad och som en följd av det drar vi nu igång med SOL – Sommarkursträning On Line en gång i månaden. Träning svensk tid 08.30 – 11.30 både lördag och söndag, eller om man deltar två timmar, svensk tid 08.30 – 10.30.

Följande helger är inplanerade så här långt:

2020:

8-9/8

12-13/9

10-11/10

7-8/11

12-13/12

2021:

9-10/1

13-14/2

13-14/3

10-11/4

8-9/5

12-13/6

De helgerna kommer den ordinarie förmiddagsträningen, armträning på lördag och Xing Shen Zhuang på söndag, att flyttas till svensk tid 20.00 – 21.00 samma dag.

Anmälan sker via mail till info@zhinengqigong.eu, ange om du ska delta två eller tre timmar. Betalning görs in till vårt svenska Bankgiro 862-0171. Betalar du från annat land än Sverige gäller IBAN SE02 8000 0832 7992 3432 8616 samt BIC SWEDSESS. Efter betalning kommer du att få den kod du behöver för att kunna delta.

Priset för en helg är SEK 450:-/helg för tre timmar samt SEK 300:-/helg för två timmar. Anmäler du dig till minst 8 helger behöver du bara betala för 7.

Till sist en viktig hälsning från Dongyue:

”Efter SOL kursen borde Qifältet hemma hos er vara starkare. Ett bra sätt att behålla det är att delta i den dagliga onlineträningen samt våra nya SOL helgträningar.”