Så väljer du qigongmetod

Det finns ett stort utbud av qigongmetoder. Zhineng Qigong är en av dem. Olika metoder kan ha olika syften och ge olika goda resultat beroende på vilket mål du har med din träning. Om du är intresserad av de resultat som Zhineng Qigong kan ge är det viktigt att hitta en bra organisation som lär ut metoden. Innan du bestämmer dig kan det vara bra att titta på vad deltagare fått ut av träningen och vilka resultat man nått inom olika forskningsprojekt som organisationen har deltagit i.

För att se vad våra deltagare fått ut av sin träning, se Min historia och kursrapporter samt forskningsrapporter.

Vikten av en bra huvudlärare

Det finns i dag ingen oberoende och objektiv auktoritet som auktoriserar eller legitimerar qigonglärare eller organisationer. Viktigast vid valet av organisation är huvudlärarens kunskap och insikter i metoden. En bra huvudlärare har stor betydelse för hur mycket du kan få ut ur träningen. I Kina sägs det ofta att man bör välja en lärare med hög gong fu. Gong fu kan förstås som en persons erfarenhet, förmåga och kapacitet.

Vår lärare Su Dongyue

European Zhineng Qigongs huvudlärare, Su Dongyue, har stor erfarenhet av att lära ut metoden. Innan Su Dongyue kom till Sverige hade han i många år jobbat tillsammans med Zhineng Qigongs grundare Pang Ming, bland annat som chef för den medicinska avdelningen i Huaxia Zhineng Qigong Training Center. Su Dongyue har också bedrivit grundläggande medicinsk forskning om Zhineng Qigong.