Zhineng Qigongs särdrag och effekter av qigongträning

Särdrag – viktiga begrepp

Qi

Zhineng Qigong bygger, liksom alla qigongmetoder, i första hand på den österländska insikten om att människan kan lära sig att öka och hantera sin qi. Begreppet qi kan översättas med ”livskraft” eller ”vital energi”. Qigong är en självträningskonst för kropp, sinne och qi och ordet qigong betyder bokstavligen att träna eller hantera qi. En person som tränar en bra qigongmetod, som lärs ut av en bra lärare, bör snabbt kunna öka och förbättra sin qi.

Begreppet qi används inte i den västerländska sjukvården, men en del av qigongens positiva effekter kan även förklaras och påvisas i skolmedicinska termer, t.ex. bättre blodcirkulation, ökad rörlighet, bättre kroppshållning och förbättrat immunförsvar.

Qi-fältet

Qi-fältet är det viktigaste särdraget i Zhineng Qigong. När många tränar tillsammans under en erfaren lärare med hög gong fu kan ett starkt qi-fält byggas upp. Om qi-fältets kvalitet blir bättre ökar sannolikheten för goda träningsresultat, i form av bättre hälsa och högre gong fu. Att skapa och använda qi-fältet på detta sätt är unikt för Zhineng Qigong.

Gong fu

Det kinesiska begreppet gong fu används för att beskriva skicklighet som man har fått genom målmedvetet och hårt arbete. I qigongsammanhang säger vi att man ökar sin gong fu när man blir bättre på att göra rörelserna, får större träningsvilja och bättre förståelse. Det i sin tur visar sig också i en persons sätt att använda kropp, sinne och qi. Målet är att kroppen är avslappnad, harmonisk och mjuk som ett barns. En persons sätt att vara och tänka visar sinnets kvalitet. En person med hög gong fu är respektfull, pålitlig och vänlig mot andra.

Effekter av qigongträningen

Genom att träna Zhineng Qigong kan vi reducera eller helt bli av med olika åkommor, såväl fysiska som mentala. Även helt friska, aktiva personer har stor nytta av Zhineng Qigong. Qigongträningen kan bland annat ge:

  • en avspänd kropp i balans som är mjuk, lätt att kontrollera och fri från smärtor. I en mjuk och avspänd kropp fungerar cirkulationen väl – en förutsättning för god hälsa.
  • ett klart sinne fritt från störande tankar.
  • förbättrat tålamod, koncentration och minskad stress.
  • bibehållen vitalitet högt upp i åren.
  • bättre hälsa och välbefinnande. När man mår bättre är det också lättare att skapa goda relationer till andra.

Många personer har uppnått väldigt goda resultat med qigongträning. Läs mer om konkreta förbättringar hos personer som tränar qigong med oss under Min historia och kursrapporter.