EasyCare Wellness Qigong

EasyCare Wellness Qigong är en ny träningsmetod som skapats av vår huvudlärare Dongyue Su. Man kan lära sig den utan några förkunskaper. Övningarna passar alla, men metoden är särskilt lämpad för äldre och för de med nedsatt hälsa. Alla deltar utifrån sin förmåga.

Kursen består av två olika delar. I den första lär vi oss en serie enkla övningar som förbättrar de fem sinnesorganen (enligt TCM’s definition). Varje sinnesorgan korrelerar med ett inre organ. Övningarna tar bara några minuter att träna och kan utföras varsomhelst och närsomhelst.

Den andra delen är en ny, enkel och kraftfull qigongövning som kan ge oss mycket qi, reglera vitala funktioner och stimulera fysiskt och mentalt välbefinnande. Övningen är dynamisk och tar cirka 12 minuter att träna. Den är lätt att utföra och kräver ingen utrustning. Den är enkel att lära på en onlinekurs.

Läs mer om metoden på EasyCare Wellness Qigong

EasyCare Wellness Qigong lär vi ut online, kursen tar tre timmar. Direkt efter kursen kan man delta i gemensam online träning av metoden måndag, onsdag och fredag kväll, en halvtimme vid varje tillfälle.

Kursen arrangeras följande datum: 24 januari, svensk tid 08.30 – 11.30

Pris: Vid vår första kurs kan du delta till introduktionspriset SEK 950:-. I priset ingår fri träning fram till februari månads slut. Betalning görs in till vårt svenska Bankgiro 862-0171. Betalar du från annat land än Sverige gäller IBAN SE02 8000 0832 7992 3432 8616 samt BIC SWEDSESS.

Anmälan sker genom att maila ditt namn till wellness@zhinengqigong.eu. Närmare kursen kommer du att få ett mail med den information du behöver för att kunna delta.

Välkommen!