Bättre resultat med sommarkurs

Vi rekommenderar våra studenter att delta i såväl den dagliga online-träningen som den mer intensiva träningen ”SOL – Sommarkurs On Line”. Att träna regelbundet dagligen i kombination med mer intensiv träning i ett starkt qi-fält, ger oss en god chans att förbättra vår hälsa.

Precis som daglig träning tillsammans med sommarkursen i Nossebro ger bättre resultat så ger vår sommarkurs online också andra effekter. Xing Shen Zhuang-träningen under sommarkurs online är dessutom speciellt designad för dagens situation.

Har du möjligheten att delta på SOL- Sommarkurs On Line? Ta chansen!