Stor förbättring efter stroke

Tove-Karin Skaug (59 år) är min syster. De senaste fem åren har varit hälsomässigt krävande för henne. Hösten 2011 flyttade hon tillbaka till Norge efter att ha bott i Sverige i många år. Medan hon bodde där fick hon hjärtinfarkt flera gånger. Hösten 2012 fick hon en stroke. Hon förlorade språket och hade en typisk förlamning i höger sida av hela kroppen. Inom loppet av tre månader fick hon adekvat hjälp och klarade av att träna upp sig igen. Hon hade precis kommit så långt i sin rehabilitering att hon kunde gå ut och promenera på egen hand. Det var vinter och hon kunde använda gångstavar. Språket hade också kommit tillbaka efter ihärdig träning och logopedhjälp.

Hjärnblödning stoppar rehabiliteringen

Tre månader efter sin stroke fick min syster intensiva smärtor i huvudet. Både hälsovårdspersonal och vi i familjen trodde att det var smärtor efter stroken. På rehabiliteringsavdelningen, där hon bodde, fanns det lyckligtvis en skicklig sjuksköterska, som förde saken vidare. Tove skickades på MR-undersökning, och det visade sig att hon hade fått en hjärnblödning. Det blev ambulansflyg till Trondheim och St. Olavs hospital till jul det året. Hon fick god hjälp där.

Tove-Karin

Tove gick emellertid mycket bakåt i sin rehabilitering. Språk, uthållighet, initiativförmåga, handlingskraft, ja allt som hade hört till min systers egenskaper, var borta. Detta trots stöd från vården och familjen. I över två år satt hon passivt i en stol och sov. Hon behövde hjälp med allt hon gjorde.

2015 blev en grundkurs i zhineng qigong en vändpunkt

Hösten 2015 ordnades en helgkurs i zhineng qigong; hold qi up i Bodö och jag lyckades övertala henne att komma med mig dit. Hon måste övertalas, och då kursen startade på lördagsmorgonen, klarade Tove av att stå upp bara en liten stund under instruktionen. Hon kunde lyfta höger arm ungefär 20 cm upp. Hon ville helst sitta på en stol största delen av tiden. Hon kämpade och var negativt inställd till det hela. På den andra kursdagen måste jag nästan tvinga henne att komma med mig på kurs.

Resultatet efter avslutad kurs var emellertid gott. Hon kunde lyfta båda armarna över huvudet och även andra färdigheter, speciellt hennes språk, hade förbättrats avsevärt tack vare kunnig vägledning. Hon fick förbättringar redan efter den andra kursdagen, en positiv utveckling som fortsatte och tilltog under månaderna som följde. Varken logoped eller vårdpersonal förstod vad som hade hänt eftersom förbättringen skedde så pass snabbt och oväntat.

Tove har deltagit i veckoträningen regelbundet i två och ett halvt år efter kursen, men hon tränar inte så mycket hemma. Trots detta har hon haft stort utbyte av qigong. Läkare, fysioterapeut, arbetsterapeut och alla hennes hjälpare under denna tid har bekräftat att utvecklingen har varit fantastisk på alla sätt. Den enda hjälp hon fortsättningsvis behöver är timmar hos logopeden. Annars klarar hon sig helt på egen hand.

Fortsatta framsteg

Hon läser bra nu. Det kunde hon inte före “vändpunkten”. Förmågan att skriva blir också hela tiden bättre och hon har börjat använda en surfplatta. Början var kaotisk, men nu klarar hon utan problem av att både söka information och använda sociala medier.

Hon har också börjat använda sin elcykel igen. Hon cyklar dagligen ute i trafiken.

Den offentliga hjälpapparaten har hela tiden ställt upp med att göra upp en individuell plan för Tove. Målen har nåtts efterhand och nya har satts upp.

Tove har också nått sitt mål att få komma ut i arbetslivet några timmar i veckan. Hon har själv skaffat sig ett jobb som butiksbiträde i livsmedelsaffären Rema 1000 i Bodö. Detta händer efter att hon stått utanför arbetslivet i över tjugo år.

Toves fall är i den grad uppseendeväckande att vår lokala tidning, Avisa Nordland, publicerat en artikel om henne. Hennes historia blev förstasidesstoff med ett helt uppslag inne i tidningen.

Tove har själv aldrig gett upp och hjälpapparaten har i samarbete med familjen hela tiden jobbat på för att få henne frisk. Då zhineng qigong kom in i hennes liv gick utvecklingen fortsatt i positiv riktning.

Fortsättningsvis finns en del att göra, men mycket är redan gjort. Denna sommar har hon målat verandan och anlagt en liten trädgård med vackra blommor på den. Detta var fullständigt otänkbart för tre år sedan.

Tove-Karin Skag, presenterad av sin syster Gunn-Heidi Skaug