Så kan du förbereda dig inför Sommarkursträning Online

Genom att förbereda sig inför en qigongkurs kan man hjälpa sig själv att få ut så mycket som möjligt av kursen. Vanliga förberedelser inför längre kurser brukar vara att exempelvis ordna med det praktiska, så som resan och packningen. Det kan i sin tur vara en hjälp på traven för att mentalt börja förbereda sig inför kursen, exempelvis genom att man tänker på syftet med sitt deltagande och vad man vill uppnå under kursen. I och med att våra kurser nu ges online är förutsättningarna andra. Utmaningen kanske snarare blir att förbereda sig över huvud taget när man deltar hemifrån. Det är lätt hänt att man glömmer bort små förberedelser som kan vara nog så viktiga. Vi vill gärna hjälpa våra deltagare att få ut så mycket som möjligt av våra kurser, därför kommer här en lista med förslag på hur man kan göra:

AdministrationSkicka in din kursanmälan och betala kursen i god tid före första kursdagen. Se till att eventuell semesteransökan är inlämnad och godkänd. På så sätt undviker du onödig stress i nära anslutning till kursen.

Praktiskt: Planera dagarna så att det inte blir stressigt kring träningen, ta ut lite marginaler före och efter träningspassen. Välj ut en lugn plats där du kan träna ostört, gärna samma plats varje dag. Leta fram qigongskorna och ställ gärna fram dina qigongtavlor för att skapa en harmonisk atmosfär. Bor du tillsammans med andra, prata då ihop dig med dem så att alla vet när du är på kurs och be om att inte bli störd under de timmarna.

Känslan: Alla som går sommarens SOL-kurs har varit med på en eller flera av våra Sommarkurser som vi arrangerat under tidigare år. Ett sätt att förbereda sig inför att träna tillsammans igen kan vara att minnas känslan av hur det är att vara på Sommarkurs. Tänk tillbaka på trevliga minnen, leta fram gruppfoton från tidigare år eller läs kursrapporter från tidigare kurser. Att se fram emot en kurs och att minnas känslan från tidigare kurser kan hjälpa oss att få ut mer av kursen vi deltar på.

Dina mål: Under Sommarkursen brukar vi fokuserar på vad vi vill uppnå med träningen. Kanske vill du bli lugnare, mjukare i kroppen, få bättre koncentration eller uppnå andra hälsoförbättringar. Tänk på vad som är viktigt för dig och önska dig att du kommer att uppnå det. Det kan hjälpa oss att behålla vår motivation och snabbare ta oss dit vi vill.

Hoppas att vi syns online på SOL 18 dagar!

En bild en deltagare tog efter ett onlineträningspass. Fotavtrycken syntes tydligt i mattan i pauserna mellan passen.