Onlineträning – nu 365 dagar om året!

Tack alla ni som deltagit i vår nya onlineträning, nu när vi provat under april. Tack också för all respons vi fått. Det är många som hört av sig och uttryckt sin glädje och tacksamhet för vårt nya sätt att träna tillsammans i Qifältet.

På bara några veckor har det blivit en viktig och naturlig del av mångas vardag. Varje pass tränar uppemot 150 personer tillsammans i vårt starka och organiserade Qifält. Det ger alla en större chans att få mer qi och bygga upp sig från grunden för att bättre kunna stå emot virus och andra sjukdomar, något vi alla behöver.

Efter att ha provat ett tag permanentar vi nu den här träningsmöjligheten. Vi kommer att köra onlineträning varje dag framåt. Även när vi sen startar upp vår ordinarie gruppträning på respektive ort.

Läs nedan vilka alternativ du kan välja emellan. Du tecknar dig för och betalar för minst en månad i taget. Du kan också teckna dig för tre månader, sex månader eller för resten av året. Anmäler du dig för resten av året får du en månad fritt, du betalar för sju månader istället för åtta. Har du redan betalat för maj, välj det du vill av de nya alternativen och när du betalar in drar du av det du betalat för maj.

Anmälan sker genom att du mailar ditt namn samt vilket alternativ, A, B, C, D eller E enligt nedan och den tidsperiod du väljer till order@zhinengqigong.eu. Då får du information om hur du ska betala. Observera att betalningen ska vara gjord innan du får tillgång till passen du valt.

En hälsning från Dongyue Su; ”Together enjoy the online training in the strong Qi-field. Make any effort to improve our life function and quality by the good chance.”

För dig som deltagit i grundkurs Lyft Upp Qi med oss:

Alternativ A, två pass i veckan
Måndag 21.00 -22.00, Lyft Upp Qi
Onsdag 21.00 – 22.00, Lyft Upp Qi
Pris för en månad, SEK 300:-, för tre månader SEK 900:-, för sex månader SEK 1.800:- för resten av året (8 månader) SEK 2.100:-

För dig som deltagit i grundkurs Lyft Upp Qi samt grundkurs Shenxin Qigong

Alternativ B, tre pass i veckan med oss:
Samma som alternativ A plus
Fredag 21.00 – 22.00, Shenxin Qigong
Pris för en månad, SEK 450:-, för tre månader SEK 1.350:-, för sex månader SEK 2.700:- för resten av året (8 månader) SEK 3.150:-

För dig som deltagit i Sommarkurs nio dagar med oss

Alternativ C, fem pass i veckan
Tisdag 21.00 – 22.00, Lyft Upp Qi
Torsdag 21.00 – 22.00, Lyft Upp Qi
Lördag 10.00 – 11.00, Armträning
Lördag 21.00 – 21.45, La Qi + Qireglering med Dongyues Sommarkurs CD
Söndag 21.00 – 21.45, La Qi + Qireglering med Dongyues Sommarkurs CD
Pris för en månad, SEK 600:-, för tre månader SEK 1.800:-, för sex månader SEK 3.600:- för resten av året (8 månader) SEK 4.200:-

För dig som deltagit i Sommarkurs steg två nio dagar med oss

Alternativ D, sex pass i veckan
Samma som alternativ C plus
Söndag 10.00 – 11.00, Xing Shen Zhuang
Pris för en månad, SEK 750:-,för tre månader SEK 2.250:-, för sex månader SEK 4.500:- för resten av året (8 månader) SEK 5.250:-:-

Alternativ E, nio pass i veckan
Samtliga nio pass, Alternativ B + D
Pris för en månad, SEK 950:-, för tre månader SEK 2.850:-, för sex månader SEK 5.700:- för resten av året (8 månader) SEK 6.650:-