Lyssna dig till harmoni och hälsa

Bra hälsa och välbefinnande förutsätter att man hela tiden strävar efter att hitta en inre balans, både fysiskt och psykiskt. Det finns många saker som kan hjälpa oss komma närmare ett tillstånd av jämvikt. Ett genomtänkt näringsintag, fysisk aktivitet och vistelser i naturen har i tidigare hälsotips nämnts som viktiga verktyg för att uppnå och behålla balans. Att lyssna på eller framföra vacker musik kan vara ett annat sätt.

Musiker på scenen på sommarkursens kabaré

Musik som balanserande kraft

Att musik kan minska stress och öka välbefinnandet är visat i flera studier. Långsam och stillsam musik kan göra oss lugna, medan musik med snabbare rytm och tempo verkar aktiverande. Det är dock inte alltid lätt att välja det som vi behöver mest i en viss situation, eftersom olika ljud påverkar oss på olika sätt. Men rätt musik eller rätt ljud vid rätt tillfälle kan fungera som en balanserade kraft i våra liv.

Minskat smärta och oro

Insikten att musik kan ha en positiv påverkan på oss börjar nu även sprida sig inom hälso- och sjukvården. Det har kommit flera studier som visar att smärta och oro minskar och att behovet av smärtstillande medel sjunker hos patienter som får lyssna på musik före, under och efter operationer. Att regelbundet lyssna på musik som vi tycker om tycks också ha en positiv påverkan på våra kognitiva förmågor.

Ökade halter av oxytocin

En anledning till varför det är bra för oss att lyssna på musik som man tycker om och njuter av är att det ökar halten av hormonet oxytocin, som gör oss lugnare och ger oss en känsla av välbefinnande. Oxytocin motverkar den effekt som stresshormoner som kortisol har och kan leda till både sänkt blodtryck och lägre puls. Även immunsystemet påverkas positivt.

Koncentration och mental avslappning

Givetvis gäller ovanstående inte bara för den som lyssnar utan också för den som framför musik. När man själv spelar och sjunger använder man dessutom kroppen på ett aktivt sätt samtidigt som man koncentrerar sig, vilket gör att man minskar utrymmet för störande tanker och har lättare att slappna av mentalt.

Att träna Zhineng Qigong är ett annat sätt att hitta ett fysiskt och mentalt lugn. Genom att vi koncentrerar oss på övningen och följer med i rörelserna försöker vi uppnå ett balanserat tillstånd. Ibland använder vi också ljud som en del av vår träning.