Gott Nytt År och goda nya vanor!

Nyår är de stora löftenas tid. Men vad är egentligen ett nyårslöfte? Ofta är det en utfästelse att förändra något till det bättre, det vill säga att lägga sig till med en god vana eller byta ut en ovana mot ett mer gynnsamt beteende. Inom qigong talar man ofta om goda vanor som något som ger långsiktiga fördelar. Ovanor däremot ger ofta kortsiktiga fördelar men långsiktiga nackdelar. Eftersom den goda vanans fördelar ligger längre fram i tiden är det inte svårt att förstå varför det är många nyårslöften som bryts. Vill du genomföra varaktiga förändringar i ditt liv har vi därför samlat några råd för hur du ökar dina chanser att lyckas.

Motivation – Att göra som man oftast gör är lätt för hjärnan, att genomföra en förändring kräver energi. För att klara av att förändra ett beteende krävs därför motivation. Tänk igenom vad som är viktigt för dig och hur förändringen gangnar dig på lång sikt. Gör du det är det lättare att hålla fokus på målet de dagar det tar emot att hålla i den nya vanan.

Praktisk planering – Ingens vardag är den andres lik och för att dina mål ska bli verklighet behöver du kunna anpassa målen efter de förutsättningar din verklighet erbjuder. Gör du det minskar risken för att du siktar för högt och sedan blir besviken när det blir praktiskt omöjligt att hålla i den nya vanan.

Gemenskap – För många underlättar det att genomföra en förändring i gemenskap med andra. Att kunna dela målsättningar, framgångar och motgångar med andra som delar samma mål, tror på dig eller vill stötta dig i dina ansträngningar kan göra resan lättare.

Var snäll mot dig själv – Att genomföra en förändring, att lägga sig till med en god vana eller att bli av med en ovana, är svårt. Ge dig själv en klapp på axeln för att du försöker! Faller du tillbaka i gamla spår, ta nya tag nästa dag. Försök inte kompensera eller ta igen utan fortsätt bara med den förändring du tänkt dig. Det är helt naturligt att inte lyckas till 100 % men blir du arg på dig själv ökar risken för att du inte fortsätter att genomföra förändringen eftersom eventuella misslyckanden blir för smärtsamma. Lägg istället vikt vid de små framstegen och värdera dem högt.

Lycka till i din strävan!