Carolinas Perniciösa anemi och två whiplashskador läktes med Zhineng Qigong

Carolina

När jag växte upp var jag ofta sjuk. Jag hade infektioner och svaga luftvägar, till exempel hade jag kikhosta i mer än 6 månader som barn. Min dåliga hälsa fortsatte upp i vuxen ålder. Jag var sjukskriven 40 procent av tiden i gymnasiet, nästan uteslutande beroende på infektioner.

Medfödd B12-brist

1993 diagnostiserades jag med perniciös anemi, en medfödd brist på ett enzym som krävs för att kroppen ska kunna ta upp vitamin B12. Obehandlad B12-brist kan leda till svåra neurologiska skador och ett av symptomen på att något är fel är ofta just infektioner. Läkaren sa att jag skulle få ta sprutor resten av livet, något jag inte kunde acceptera varför jag gick till en annan läkare för ett andra utlåtande. Hon kom fram till samma sak och sa att detta är som att födas utan en arm – det kommer inte att växa ut en så småningom. Jag nöjde mig inte heller med det beskedet utan gick till en tredje läkare. Samma procedur och samma prover gjordes om. Samma resultat igen – perniciös anemi. Jag gav mig och accepterade motvilligt.

Rösten försvann efter två whiplashskador

Några år senare började jag träna Zhineng Qigong men olika omständigheter gjorde att jag kom ifrån träningen. Efter ett långt uppehåll tog jag åter upp qigongträningen på egen hand 2010 och började gå kurser igen och träna på allvar 2011. Huvudskälet till att jag gjorde det just då var att jag fått två whiplashskador, den första 2003 då jag ramlade ner för en trappa och den andra då jag var med om en trafikolycka. Jag är sångerska till yrket och märkte i synnerhet efter andra olyckan att min röst slutade fungera. Jag förlorade stort i omfång och röstkvalitet och fick svårt att klara mitt jobb. Jag hade synrubbningar, muskelryckningar i ansiktet och emellanåt svåra smärtor. Jag var desperat och trodde att jag skulle bli tvungen att sluta sjunga.

Rösten återkom och smärtorna försvann på vinterkurs

2013 deltog jag för första gången på en lång kurs, vinterkursen i Karlskoga. Då kändes det som om någon stack in en hand i nacken och flyttade runt bland musklerna. Jag blev längre och kunde för första gången på 10 år få upp huvudet över kroppen utan att bröstbenet lyftes väldigt mycket – en nödvändig färdighet för en sångerska. Sångandningen började hitta tillbaks till ryggen och rösten började sakta men säkert återkomma. Idag har jag återerövrat nästan all repertoar jag sjöng innan olyckorna, whiplashsmärtorna, synrubbningarna och ryckningarna är borta och jag sjunger bättre än jag gjort någonsin!

Den perniciösa anemin läkte i samband med sommarkurs

Stärkt efter de för mig absolut ovärderliga resultaten från vinterkursen anmälde jag mig omgående till sommarkursen i Nossebro om 18 dagar samma år. Vid ett återbesök hos min läkare under följande höst fick jag svaret att min perniciösa anemi var borta och att jag inte skulle behöva ta fler sprutor! Alla provvärden utom två var markant bättre än det som anses vara normalt, ett värde låg precis mitt i och ett låg i nedre halvan på normalskalan. Detta anses vara omöjligt men som min läkare sa: ”Om jag inte tror på de provsvar jag får borde jag inte vara läkare!”.

Carolina Friberg