Akupunkt Tuina och den traditionella qigongmetoden Weituo Jin

Akupunkt Tuina

Flicka som får akupunkt tuina

Tuina är ett omfattande begrepp som härrör från Kina och omfattar alla massageliknande terapiformer. Tuina är en viktig del av Traditionell Kinesisk Medicin (TCM). Under kursen får deltagarna lära sig om meridianer (JingLuo), några mycket användbara akupunkter och en teknik som kan användas till att behandla sjukdomar professionellt eller i hälsobefrämjande syfte. Förslag till hur specifika problem kan behandlas ges. Akupunkt Tuina kan användas för att hjälpa sig själv eller andra. Genom att hjälpa familj och vänner kan man även förbättra relationerna.

För att behandlingarna skall ge bättre resultat behöver terapeuter träning. Således är kurser i Weituo Jin obligatoriska för studenter av Akupunkt Tuina.

Weituo Jin

Vi använder denna qigongmetod för att bygga upp styrka och qi som vi sedan har nytta av när vi utövar Tuina. De officiella Kinesiska TCM-universiteten lär ut Weituo Jin till sina studenter. Metoden är också känd inom kampkonstkretsar eftersom kampkonstskolan Shaolin använder sig av metoden.

Genom att träna Weituo Jin kan studenterna bygga upp sin qi i sina händer och resten av kroppen. Detta förbättrar markant resultaten från alla massageliknande terapier (Tuina) och förhindrar att terapeuten blir trött efter att ha behandlat andra. Dessutom kan terapeutens egen hälsa förbättras.

Kursen är även lämpad för alla som vill utöka sina kunskaper om qigong och/eller bygga upp sin styrka.