Slik velger du Qigongmetode

Det finnes et stort utvalg av qigongmetoder. Zhineng Qigong er en av dem. Ulike metoder kan ha ulike formål og gi ulike resultat, avhenging av hvilket mål du har med din trening. Om du er interessert i de resultat som Zhineng Qigong kan gi, er det viktig at du finner en bra organisasjon som lærer ut metoden. Før du bestemmer deg kan det være lurt å se på hva andre deltakere har fått ut av treningen og hvilke resultat man har oppnådd i ulike forskningsprosjekt som organisasjonen har tatt del i.

For å se hva våre deltakere har fått ut av sin trening, se Min historie og kursrapporter samt forskningsrapporter.

Viktigheten av å ha en god lærer

I dag finnes det ingen et finns i dag ingen uavhengig og objektiv autoritet som autoriserer eller legitimerer qigonglærere eller organisasjoner. Viktigst ved valget av organisasjon er lærerens kunnskap og innsikter i metoden. En god lærer har stor betydning for hvor mye du kan få ut av treningen. Gong fu kan forstås som en persons erfaringer, evner og kapasitet.

Vår lærar Su Dongyue

European Zhineng Qigongs lærar, Su Dongyue, har stor erfaring med å lære ut metoden. I tiden før Su Dongye bosatte seg i Sverige, hadde han i mange år jobbet sammen med Zhineng Qigongs grunnlegger Pang Ming, blant annet som sjef for den medisinske avdelingen i Huaxia Zhineng Qigong Training Center. Su Dongyue har også drevet med grunnleggende medisinsk forskning om Zhineng Qigong.