Særtrekk ved Zhineng Qigong og effekter av qigongtreningen

Særtrekk – viktige begrep

Qi

Zhineng Qigong bygger,slik alle andre qigong-metoder, på østens innsikt om at mennesket kan lære seg å øke og håndtere sin qi. Begrepet “qi” kan oversettes til livskraft eller “vital energi”. Qigong er en selvtreningskunst for kropp, sinn og qi, og ordet Qigong betyr bokstavelig “ å trene eller å håndtere qi.” En person som trener en god qigongmetode, som læres ut av en god lærer, bør raskt kunne øke og forbedre sin qi.

Begrepet qi benyttes ikke i vestens helseomsorg, men en del av qigongens positive effekter kan til og med forklares og påvises i skolemedisinske termer, for eksempel: bedre blodsirkulasjon, økt bevegelighet, forbedret kroppsholdning og forbedret immunnforsvar.

Qi-feltet

Qi-feltet er det viktigste særtrekket i Zhineng Qigong. Når mange mennesker trener sammen under en erfaren lærer med høy gong fu, kan et sterkt qi-felt bygges opp. Om Qifeltets kvalitet forbedres, øker sannsynligheten for gode treningstrsultater, i form av bedre helse og høyere gong fu. Å skape og benytte seg av qi-feltet er på denne måten unikt for Zhineng Qigong.

Gong fu

Det kinesiske begrepet gong fu, benyttes for å beskrive ferdigheter som en får gjennom målrettethet og hardt arbeid. I qigong-sammenheng sier vi at man øker sin gong fu når man blir bedre på å gjøre bevegelsene, får en større treningsvilje og en utvidet forståelse. Dette vises igjen på måten en person bruker sin kropp, sinn og qi. Målet er å få kroppen til å bli avslappet, harmonisk og mykt som et barns. En persons måte å oppføre seg på og dens tanker viser sinnets kvalitet. En person med høy gong fu er respektfull, pålitelig og vennlig mot andre.

Effekter av qigongtreningen

Gjennom å trene Zhineng Qigong kan vi redusere eller bli helt kvitt lidelser, såvel fysiske som mentale. Selv helt friske, aktive personer har stor nytte av Zhineng Qigong. Qigong treningen kan blant annet gi disse effektene:

  • En avspent kropp i balanse som er myk, lett og kontrollere og fri fra smerter. I en myk og avspent kropp fungerer sirkulasjonen godt – en forutsetning for god helse.
  • Ett klart sinn, fritt fra forstyrrende tanker
  • Forbedret tålmodighet, konsentrasjon og minsket stress
  • Vedvarende vitalitet i høy alder
  • Bedre helse og livsglede. Når man har det bedre er det også lettere å skape gode relasjoner til andre.

Mange personer har oppnådd svært gode resultat med qigong-treningen. Les mer om konkrete forbedringer hos personer som har trent qigong sammen med oss under “Min historie” og kursrapporter.