Akupunkt Tuina og den tradisjonelle qigong metoden Weitou Jin

Akupunkt Tuina

akupunkt tuina

Tuina er et omfattende begrep som har sin opprinnelse fra Kina og som omfatter alle massasje liknende terapiformer. Tuina er en viktig del av Tradisjonell Kinesisk Medicin (TCM). Under kurset får deltakerne lære om meridianer (JingLuo), noen nyttige og anvendbare akupunkter og en teknikk som kan benyttes til å behandle sykdommer profesjonelt eller i helsefremmende hensikt. Det gis forslag til hvordan spesifikke problemer kan behandles. Akupunkt Tuina kan benyttes for å hjelpe seg selv eller andre. Gjennom å hjelpe familie og venner kan man også forbedre relasjonene.

For at behandlingen skal gi et bedre resultat behøver terapeutene trening, kurs i Weitou Jin er obligatorisk for studenter i AkupunktTuina.

Weituo Jin

Vi benytter denne qigongmetoden for å bygge opp styrke og qi, som vi siden har bruk for når vi utøver Tuina. De offisielle kinesiske TCM-universitetene lærer ut Weitou Jin til sine studenter. Metoden er nokså kjent innenfor kampkunstens kretser etter som kampunstskolen Shaolin benytter seg av metoden.

Gjennom å trene Weitou Jin kan studentene bygge opp sin qi i sine hender og resten av kroppen. Dette gir en markant forbedring av resultatene fra alle massasje liknende terapier (Tuina) og forhindrer at terapeuten blir sliten etter ¨ha behandlet andre. Dessuten kan terapeutens egen helse forbedres.

Kurset er tilpasset alle som vil øke sine kunnskaper om qigong og/eller bygge opp sin styrke.