Akupunkt Tuina och den traditionella qigongmetoden Weituo Jin

Akupunkt TuiNaAkupunkt Tuina är en massageliknande terapiform som kan användas till att behandla sjukdomar. Weituo Jin är en qigongmetod som passar personer som vill bygga upp sin kraft för att utöva kroppsterapi eller kampkonst.

Läs mer...

Träning för terapeuter

Träning för terapeuterSedan 1996 har European Zhineng Qigong Center hållit kurser i Akupunkt TuiNa och Weituo Jin. På kurserna lär vi ut en bra behandlingsmetod, ett bra arbetssätt för terapeuter och en kraftfull träningsmetod som kan förbättra både din hälsa och dina behandlingsresultat.

Läs mer...

Våra kurser

kursrapporter shortcut