Sommarkurserna bättre o bättre år för år!

 

Kära Zhineng qigongutövare

Sommarkurserna närmar sig, de är våra favoritkurser sedan många år tillbaka. Varje år uttrycker deltagare uppskattande och lite förvånat att det här årets kurs var den bästa det deltagit i. Och varje år tillkommer nya positiva önskningar och information i vårt qifält, vilket också ger bra effekter för våra studenter.

Låt oss tillsammans även i år återigen uppnå de allra bästa resultaten.

Välkomna!

Våra kurser

kursrapporter shortcut