Lyckat 20-årsjubileum för våra 9-dagars sommarkurser


Som vanligt var det många som tog chansen att delta i våra sommarkurser. På steg ett kursen var vi 170 personer och på steg två kursen 150. Efter 9 eller 18 dagar åkte belåtna och rejält qipåfyllda qigongare hem från Nossebro i Västra Götaland, många med ett lugn i sinnet de kanske aldrig upplevt tidigare.Som en man som deltog för första gången sa; " Vilket lugn man upplevde efter kursen – helt fantastiskt!"


Våra studenters förståelse för vad qigong är och vad ett kraftfullt qi-fält kan hjälpa oss med har påtagligt ökat de senaste åren. Det märks på flera sätt, t.ex. att lugnet, koncentrationen och harmonin i träningsalen är så mycket bättre jämfört med för några år sedan. Viljan och förmågan att träna även för de som deltar för första gången är påtagligt högre. I år återkom några som inte gått sommarkurs på flera år. De uttryckte alla att skillnaden var stor jämfört med tidigare. Allt fler använder också aktivt qi-fältets möjligheter vilket medför ännu bättre hälsoeffekter, såväl fysiska som mentala.


De överraskningar Su Dongyue förberett med anledning av vårt jubileum uppskattades mycket. På alla sätt var sommarens kurser mycket lyckade och stimulerar till fortsatt och ökad träning, både på egen hand och i grupp. Läs mycket om mer om kurserna, vad deltagarna uttryckte och vilka effekter de fick och en hel del annat i kursrapporterna:

Sommarkurs ett 2014

Sommarkurs två 2014

Våra kurser

kursrapporter shortcut