Läs maj månads nyhetsbrev

Vårens nyhetsbrev finns nu publicerat på vår hemsida, under rubriken "Publikationer". Läs där bland annat om de kommande sommarkurserna samt en rapport från årets Vinterkurs. Du finner också ett längre avsnitt om Qifältet.

Höstens kursprogram finns där också. Det kan förändras och Du håller Dig bäst uppdaterad via kurslistan här på hemsidan.

Våra kurser

kursrapporter shortcut