Sommarkurserna - bättre och bättre år för år

Det är som vanligt många som har anmält sig till våra sommarkurser. Välkommen du också att delta i vårt unika qifält, uppbyggt under 20 år. Vi fortsätter att förbättra qifältet och all annan service vi ger på sommarkurserna, exempelvis den mat vi serverar. Vår förhoppning och tro är att ni kommer att bli angenämt överraskade samt att resultaten av kursen borde bli ännu bättre än tidigare år.

Våra kurser

kursrapporter shortcut