Sommarkursträning i Stockholm 20130102-06

Alla som deltagit i Sommarkurs 9 dgr med oss är varmt välkomna att delta i vår traditionella Sommarkursträning runt trettonhelgen. Tidsmässigt kommer kursen perfekt, när det är som mörkast och direkt efter jul- och nyårsfirande. En rejäl laddning av batterierna inför den vårtermin som ligger framför oss då.

Kursen hålls vartannat år i Göteborg och vartannat i Stockholm, den här gången är det Stockholms tur att arrangera. Vi börjar 09.00 varje dag och slutar 16.00. Numera är kursen 5 dagar, den sista dagen ägnar vi åt Xing Shen Zhuang och den är öppen för dem som lärt sig den metoden med oss.

Sen första kursen, i slutet av 1900-talet har kursen varje år lockat många qigongare som kommer för att träna tillsammans i vårt starka qifält. Glädjen brukar vara stor, det är många glada leenden när man får chansen att samtala och umgås med sina vänner. Såväl träningen som umgänget med andra bidrar till vårt välbefinnande.

Kursen innebär också en träning i att ha tilltro till qifältet. Vi behöver träna på det, göra en ansträngning för att kunna göra det bättre och därigenom få ut mer av vad qifältet kan ge oss.

Kom ihåg, när du deltar, skapar du alltid chansen att förbättra ditt liv.

VÄLKOMMEN!

Våra kurser

kursrapporter shortcut