Ett ännu bättre 2012

Ett stort tack till alla er som varit med oss under det gångna året. Vi önskar alla våra medstudenter en God Jul och ett Gott Nytt År! Förhoppningsvis kan ni under 2012 få ännu bättre effekter av Zhineng qigong. Här följer några tankar och tips som ni bör ha i åtanke för att uppnå det.

Alla våra övningar är olika och ingen övning kan fullt ut ersätta en annan. De har olika funktioner och varje övning vi lär ut har något att tillföra oss. Även de som lärt sig steg 2 behöver också träna Lyft upp qi och Shenxin qigong.

Qifältet är Zhineng qigongskolans viktigaste särdrag och en förutsättning för snabbare och bättre resultat. Styrkan i ett qifält är något som man bygger upp över tid. Vi har tillsammans byggt upp vårt sedan 1993 och det blir starkare för varje år som går. Det innehåller en mängd bra information. Vårt qifält och den atmosfär det medför, har starkt bidragit till alla de hälsoförbättringar som så många har uppnått genom träning med oss.

Julkort svensk 2011

Våra kurser

kursrapporter shortcut