Xing Shen Zhuang i vårt starka Qifält

Vår första träningskurs i Xing Shen Zhuang lockade mycket folk till Stockholm. Stor del av kursen ägnades åt att korrigera rörelserna. Att öka kvaliteten i träningen är en viktig del för att få bättre resultat. Deltagarna njöt av gemenskapen med sina kurskamrater från i somras och all hjälp, både sådan man gav och sådan fick ta emot. Man hjälpte varandra både att komma ihåg övningen bättre och att förbättra rörelserna. Läs mer om kursen i kursrapporten.

I samband med att vi började lära ut steg 2 inom Zhineng Qigong i somras uppdaterades också qifältet. Det leder till att alla våra studenter kan få ännu bättre resultat. Ett exempel på det är en kvinna som gick sin första grundkurs i Lyft upp qi i Stockholm i september. Hon hade under varje vecka i sju års tid gått på behandling flera ggr i veckan för en ansiktsförlamning. Efter en dag på vår kurs kunde hon på kvällen när hon lade sig stänga sitt öga naturligt igen.

Qifältet är Zhineg Qigong skolans viktigaste särdrag. Det är den viktigaste orsaken till att delta på kurser och träningar. Alla som deltar i qifältet både ger till och får av qifältet. Vi har byggt upp vårt qifält under närmare 20 år. Qifältet är en avgörande orsak till de snabba och påtagliga resultat vi kan få av Zhineng Qigong.

Våra kurser

kursrapporter shortcut