Samarbete med Åbo Akademi

Som ett led i sitt Må Bra-program, bjuder Åbo Akademi sina anställda på en del av kurspriset när de deltar i våra kurser. Åbo Akademi är Finlands enda helt svenskspråkiga universitet. De har ca 1300 anställda i Åbo och Vasa.

Erbjudandet gäller inte bara våra kurser i Åbo (29-30.10) och Vasa (5-6.11) utan också alla andra grundkurser i Finland. Titta på vårt kursprogram för en översikt över höstens alla kurser. Anställda vid Åbo Akademi hittar mera information på Åbo Akademis MåBra-sida.

European Zhineng Qigong Center har haft verksamhet i Finland i över ett decennium. Vi har aktiva träningsgrupper på 10 orter i Finland, bl.a. i både Åbo och Vasa. Åbo Akademi stöder också den verksamheten genom att erbjuda gruppen i Åbo träningsutrymmen i sina lokaler.

Våra kurser

kursrapporter shortcut