Ändrade villkor för deltagande i Sommarkurs 2, 2011

Tidigare har meddelats att man måste ha gått vår Vinterkurs för att kunna deltaga i Sommarkurs 2 2011. Det kravet är nu borttaget. Det räcker med att du antingen gått Sommarkurs nivå 2 tidigare år eller deltar i Sommarkurs 1 2011.

Observera att de som deltagit i Vinterkursen har företräde framför övriga till Sommarkurs 2 2011.

Våra kurser

kursrapporter shortcut