Sommarkurserna har gjorts om

Från och med sommaren 2011 har våra sommarkurser gjorts om och har nytt innehåll.

Sommarkurs ett - Zhineng Qigong steg ett - Lyft upp Qi

De tidigare sommarkurserna - nivå 1 och nivå 2 - kommer att slås ihop till en nyligen utformad kurs som motsvarar det första steget inom Zhineng Qigong. Flera av de metoder som har lärts ut under de två gamla kurserna plus några helt nya saker kommer läras ut under denna kurs.

Inom Zhineng Qigong har 3 steg lärts ut. Det första steget är Lyft upp Qi som var huvudmetoden på hälsovårdsavdelningen på Huaxia Zhineng Qigong Training Center i Kina. Miljoner människor har blivit bättre eller helt återställda från allvarliga sjukdomar och svåra lidanden genom att träna Lyft upp Qi. Metoden är viktig för att träna kropp och sinne starkare och friskare och för att kunna utveckla visdom och latenta förmågor. Genom att ta sig an och träna Lyft upp Qi lägger man en bra grund för att utvecklas vidare inom Zhineng Qigong.

Sommarkurs två - Zhineng Qigong steg två - Xing Shen Zhuang

Xing Shen Zhuang är det andra steget inom Zhineng Qigong och kommer, med vårt starka Qi-fält som grund, läras ut på sommarkurs två. Xing Shen Zhuang kan hjälpa oss att fördjupa och förstärka vår utveckling av såväl vår hälsa och våra livsfunktioner som våra högre förmågor och krafter. Det är ett viktigt steg att ta för den som på allvar vill ta steget in i qigongens värld. Det är möjligt att genom denna metod direkt uppnå den högsta nivån inom qigong. Lägg också märke till att dubbelt så mycket kan uppnås med hälften av ansträngningen när vi tränar i vårt starka Qi-fält.

Enligt det gängse sättet att lära sig Zhineng Qigong, borde elever först lära och träna Lyft upp Qi, Tre centrums sammansmältning etc innan man lär sig Xing Shen Zhuang.

Vårt förslag

För att uppnå så bra resultat som möjligt föreslår vi att du besöker vår hemsida regelbundet, deltar både på sommarkurs ett och sommarkurs två så väl som vinterkursen i Shenxin Qigong.

Krav för deltagande

Alla som är intresserade kan vara med på sommarkurs ett 2011. För att delta i sommarkurs två 2011 krävs att du deltagit i sommarkurs ett 2011 eller i sommarkurs nivå 2 något tidigare år. Det är också ett krav för dig som bor i något av de nordiska länderna att du något år deltagit i vår vinterkurs i Shenxin Qigong. Vinterkursen rekommenderas men krävs dock inte för personer som kommer från länder utanför Norden. Detta beror på att vinterkursen enbart ges på svenska. Att ha deltagit i Vinterkursen medför betydligt ökade möjligheter att få snabbare och bättre resultat av träningen i steg två.

Anmälan till kurserna

Du som vill delta i någon av sommarkurserna 2011 uppmanas att anmäla dig snarast. Vi kan inte garantera att alla får plats. Samma gäller för dig som vill gå vinterkursen 2011 – anmäl dig snarast. Om fler anmäler sig än som får plats till vinterkursen 2011 kommer de som inte gått kursen tidigare att få företräde.

Sommarkurserna 2011 blir en ny upplevelse för alla. Något som inte förändras är dock det starka Qifält vi vistas och tränar i hela tiden. Det bidrar starkt till de goda effekterna av träningen som många får på våra Sommarkurser. Inte heller förändras den kärleksfulla atmosfären, den goda känslan och den glädje som präglar våra Sommarkurser. Vi önskar er alla varmt välkomna till Nossebro i sommar.

 

Våra kurser

kursrapporter shortcut