Nästa steg inom Zhineng Qigong

Snart kommer vi att hålla en längre kurs där vi lär ut det nästa steget inom Zhineng Qigong. Deltagarna på årets sommarkurs nivå 2 får företräde att boka en plats på den kursen. Ett krav för deltagande i den nya kursen är att man genomgått Sommarkurs nivå 2 samt Vinterkursen.

Vårt starka Qifält är basen för fortsatt inlärning och träning på nästa nivå.

Våra kurser

kursrapporter shortcut