Nytt innehåll på föreläsningar och nya övningar på årets Sommarkurser

På sommarens nio dagars kurser blir det föreläsningar med nytt innehåll, liksom att nya övningar kommer att läras ut i syfte att ge en både fysisk och mental bas för kommande steg i Zhineng Qigong.

Såväl deltagande i våra 9-dagars Sommarkurser som i Vinterkursen rekommenderas för den som senare vill lära sig kommande steg inom Zhineng Qigong. De kurserna hjälper en att förbereda sig så att man kan få bättre effekter av nästa steg.

Våra kurser

kursrapporter shortcut