Föreläsning med gyncancerföreningen

Måndagen den 10 maj var vi inbjudna till GFC, Gyncancerföreningen i Stockholm för att hålla en föreläsning om Zhineng Qigong. Vi har tidigare samarbetat med bröstcancerföreningen Amazonas i Stockholm och skulle gärna ha fler samarbeten med föreningar för cancerpatienter. Många människor som tränar med oss upplever att de blir lugnare av träningen och lättare kan hantera svåra situationer, som t.ex. att drabbas av en svår sjukdom. Föreläsningen hölls på rehabcenter på Karolinska sjukhuset.

Våra kurser

kursrapporter shortcut