Föreläsning om Zhineng Qigong för DHR's medlemmar

Många människor har fått stora hälsoförbättringar av att träna Zhineng Qigong och för att så många som möjligt ska få chans att lära sig metoden vill vi gärna samarbeta med organisationer av olika slag. Torsdagen den 29 april hade vi en föreläsning om Zhineng Qigong för medlemmarna i DHR, de handikappades riksförbund, i Stockholm. Eventuellt kommer vi att ha någon form av samarbete längre fram.

Våra kurser

kursrapporter shortcut