Vår första Höstkurs

I Pargas i Finland har vi genomfört vår första Höstkurs, en 4 dagars internatkurs som främst är inriktad på träning. Kursen är öppen för alla som gått minst en grundkurs i Lyft Upp Qi.

Höstkurs 2008 gruppbild

Det starka Qifältet och den goda stämningen på kursen bidrog både till deltagarnas träningsvilja samt de goda resultaten som uppnåddes. Läs mer från Höstkursen i kursrapporten.

Våra kurser

kursrapporter shortcut