Vårens nyhetsbrev har publicerats

Vårens nyhetsbrev finns nu publicerat på vår hemsida, under rubriken "Publikationer". Läs där om de kommande sommarkurserna, vår nya Höstkurs i Finland samt en rapport från årets Vinterkurs. Du finner också ett avsnitt om hur man kan få bättre resultat av sin Qigongträning.

Höstens kursprogram finns där också. Det kan förändras och Du håller Dig bäst uppdaterad via kurslistan här på hemsidan.

Våra kurser

kursrapporter shortcut