Nytt sätt att behandla nackproblem

Väldigt många personer har nackproblem. Därför lär vi alltid ut behandlingsprogram mot nackproblem på våra kurser i Akupunkt TuiNa.

Olika slag av nackproblem

Förutom att nackproblem är vanligt förekommande idag så kan problemen dessutom ha olika karaktär, se olika ut och upplevas olika, vilket kan kräva olika behandling. För att nå så bra resultat som möjligt kommer vi därför att lära ut ett nytt behandlingsprogram för denna målgrupp så att våra studenter får fler behandlingar att välja mellan.

Deltagare på TuiNa kurs praktiserar på varandra

Qigong för ökad styrka och vigör

Som vanligt kommer vi ha två dagars kurs i Weituo Jin i anslutning till kursen i Akupunkt TuiNa. Metoden är särskilt lämpad för personer som vill träna sin fysiska styrka och få mera Qi. Kroppsterapeuter och utövare av TuiNa kan ha stor nytta av denna träning för att förbättra sin egen hälsa men också för att få bättre resultat på sina behandlingar. Läs mer om kroppsterapeuter och deras behov av träning.

 

Våra kurser

kursrapporter shortcut