100 personer berättar om sina resultat från Qigong-träning

Det är med glädje och stolthet som vi nu har publicerat 100 personers berättelser på vår hemsida! Nu kan Du alltså läsa om vilka förbättringar och erfarenheter 100 olika personer har av att träna med European Zhineng Qigong Center.

100 personer berättar om sina resultat från Qigong-träning

Svåra sjukdomsfall

Dessa berättelser är ett urval av de goda resultat som studenter har uppnått. Flera av dem handlar om ganska svåra sjukdomsfall där det generellt kan vara svårt att uppnå förbättringar. Efter träning med European Zhineng Qigong Center har de ändå lyckats bli bättre eller helt bra. Vi respekterar dem och inser att vi kan lära oss av deras erfarenheter och deras starka vilja att insistera på att träna och bli friska.

Bättre hälsa

Att dela med sig av sina erfarenheter kan hjälpa andra människor i sin träning och vi har mycket kunskap att hämta från berättelserna. Berättelserna visar att träningen snabbt kan förbättra både vår fysiska och mentala hälsa. Vi kan bli både starkare och piggare, vi kan leva våra liv lyckligare.

Förtroende för Zhineng Qigong

För att få så bra resultat som möjligt är det viktigt att vi har tilltro till metoden. Vi bör uppskatta och tycka om träningen. Berättelserna, forskning och projekt kan hjälpa oss att bygga upp och stärka vårt förtroende för Zhineng Qigong.

Qifältet

Viktigt är också att insistera på att träna och att träna i vårt starka Qifält. Att insistera på träningen är i sig viktigt. Det är en träning av den egna viljestyrkan och också ett sätt att visa sin tillit till Zhineng Qigong, till lärarna och till Qifältet.

Vi önskar att alla våra studenter så snabbt som möjligt uppnår stora förbättringar. Varmt välkommen att ta del av 100 personers berättelser!

Våra kurser

kursrapporter shortcut