Maj månads nyhetsbrev publicerat

Nu har maj månads nyhetsbrev lagts in. Där finns att läsa om sommarkurserna, om träning och resultat samt en hel del annat. Hela höstens kursprogram finns också med.

Observera att kursprogrammet kan ändras. Vår lista på hemsidan över kurser är det bästa sättet att hålla sig uppdaterad.

Nyhetsbrevet finns under Publikationer.

Våra kurser

kursrapporter shortcut