Nytt samarbete och kurs med NHR i Göteborg

Förra årets träningskurs i Zhineng Qigong med NHR( Neurologiskt Handikappades Förening) i Göteborg blev mycket uppskattad av de deltagande. Per Kron berättade att flertalet medlemmar har frågat efter ytterligare kurs och att NHR därför på eget initiativ förberett en kurs med oss och man har även i år erhållit fondmedel från NHR-fonden. Kursen hålls i början på nästa termin och datum meddelas senare.

NHR 2006 01

Våra kurser

kursrapporter shortcut