Flera personliga berättelser publiceras

På årets 9-dagarskurser är det många som valt att publicera sin berättelse på vår hemsida. Kanske har de själva blivit inspirerade av att tidigare läsa om någon annans erfarenheter och vill därför nu själva dela med sig när de börjat komma tillrätta med sina problem.

I en del fall handlar det om typiska vardagsproblem som stress, smärtor och allmän trötthet. Andra har fått mer remarkabla förbättringar och helt eller delvis tillfrisknat från sjukdomar som ex.vis. diabetes, psoriasis, tinnitus, migrän och depressioner. Läs Majas berättelse om hur träningen hjälpt henna att komma tillrätta med sin drogproblematik.

Redan nu har ett antal berättelser publicerats och fler är på väg.

Våra kurser

kursrapporter shortcut