Projekt Stockholm 2006 avslutat

Projekt Stockholm 2006 avslutades med en träningshelg 1-2 april. Till träningshelgen kom över 80 personer, flertalet av dem, 50 st, som deltagare i Projekt Stockholm 2006. Projektet innehöll sammanlagt 60 timmars träning, 3 helger á 12 timmar samt 2 kvällar á 2 timmar i sex veckor. Träningsintensiteten och närvaron har varit stor under projektet, 43 st har deltagit i minst 50 av de 60 timmarna.

Projekt 2006, gruppbild

Utvärdering har skett med hjälp av s.k PEF-mätning, ett lungfunktionstest samt frågeformulär. Ur resultaten kan nämnas att 69 % av dem med depressions- eller nedstämdhetsproblematik har blivit mycket bättre eller bättre. Motsvarande siffror för stress är 78 % och för nack- och ryggsmärtor 64 %. Samma siffror, 64 % gäller också för dem med sömnproblem. Lungfunktionstestet visade en genomsnittlig förbättring på 23 % för de 5 med sämst lungfunktion innan projektet startade. Totalt fick 28 av 43 förbättrad lungkapacitet trots att de flesta gick in i projektet med normala lungkapacitetsvärden.

Kanske ändå den viktigaste effekten av projektet är att flera har fått ökad förståelse för träningen och därmed givit sig ett effektivt verktyg att aktivt påverka sin livskvalitet framåt.

Mer om träningshelgerna kan Ni läsa under kursrapporter. Snart läggs även rapport från hela projektet in under Test och Publikationer/Forskning och projekt.

Våra kurser

kursrapporter shortcut