Långtidssjukskrivna får åter chansen!

Nybro kommun har, som så många andra kommuner idag, flera anställda som är långtidssjukskrivna. I slutet av 2003 satsade man därför på Zhineng Qigong och erbjöd dessa möjligheten att gå en grundkurs till subventionerat pris. Resultatet var lyckat och därför satsar man nu igen och ger nya sjukskrivna möjligheten till att gå kurs. Kommunen har under flera år provat olika friskvårdssatsningar med skiftande resultat. Anledningen till att återigen satsa på Zhineng Qigong och ett samarbete med European Zhineng Qigong Center, är de goda resultaten från de tidigare deltagarna och så ser man mycket positivt på möjligheterna att efter grundkursen kunna träna tillsammans på gruppträningar i både Nybro och Kalmar.

Våra kurser

kursrapporter shortcut