Kursrapporter från sommaren

Kursrapporterna från årets sommarkurser har nu publicerats.

Vi har också samlat in flera nya personliga berättelser och börjat publicera dessa.

Både kursrapporter och personliga berättelser hittas under Resultat ovan.

Våra kurser

kursrapporter shortcut