Bara ett fåtal platser kvar på sommarkurs nivå 1.

Intresset för våra sommarkurser är alltid stort. Det är många som vill vara med och ge sig chansen till utveckling och förbättringar i det starka Qifältet. Intresset inför sommarens kurser är mycket stort både från de som vill gå för första gången och från dem som vill repetera kursen. Då träningslokalen är begränsad i storlek har vi fått sätta en övre gräns för hur många vi tar emot. I nuläget finns endast ett fåtal platser kvar. Så vill Du komma med, vänta inte för länge med anmälan.

Nivå 2 kursen, som är öppen för den som tidigare gått nivå 1, beräknar vi kunna ta emot alla som vill vara med.

Våra kurser

kursrapporter shortcut