Var försiktig, bli inte lurad eller skadad

En ny artikel om hur du som Qigong-student kan undvika att bli lurad har publicerats.

Artikeln finns att läsa under

Artiklar > Var försiktig, bli inte lurad eller skadad

Våra kurser

kursrapporter shortcut