Projekt 2005 avslutat

En hel träningshelg avslutade Projekt 2005, en period på 6 veckor med totalt 60 timmars gemensam träning där ca 40 personer deltagit. Projektet har inte riktat sig mot någon enskild målgrupp utan deltagarna har varit en blandning av nybörjare samt mer eller mindre vana Qigongutövare. Hälsostatusen har också varierat, de flesta har mer eller mindre problem med sådant som ofta påverkar våra liv negativt, stress, smärtor, sömnproblem, depression/nedstämdhet, låg energinivå m.m. Ett tiotal astmatiker deltog.

Projekt i Stockholm 2005

Utfallet får sägas vara gott, många av deltagarna har fått påtagliga förbättringar av olika hälsoproblem som påverkat deras liv negativt. Utifrån svar i enkäter som alla fyllde i före och efter avslutat projekt kan vi t.ex. se att runt 80% av dem som hade sådan problematik har blivit Mycket bättre eller Bättre avseende smärtor, stress och depressioner/nedstämdhet, typiska vardagsproblem idag. Energinivån blev Mycket bättre eller Bättre hos 85% av deltagarna. Så kallad PEF-mätning visade en förbättrad lungkapacitet för 27 av 31 personer som gjorde det testet. För de 5 med sämst lungkapacitet före projektet (astmatiker) ökade lungkapaciteten med i genomsnitt 23%.

En mer uttömmande rapport från projektet kommer att publiceras inom kort här på vår hemsida under "Test & Publikationer/Forskning och projekt".

Våra kurser

kursrapporter shortcut